Guero Kabron!

!sucks!

WENAX…

VOLBI…

flodemos?

xD

PIKO PAL DRUPI PERRA KULIAA

jaja la wea mala

pero cuentaa

xk tanta Malaa!

EL KULIAO M RESIBIO EN MALA SIQ A PELEAR…YIAAAAAAAHHHHHHHH|||||||||||||||

io te apaño
:BB!

YEA

i onde ta el wm?

AL OTRO LAO TA EL XANXITO

ajja si caxe!