NAZIS VALEN KALLAMPA!...... Oi!

estos nazis kuliaos… no valen ni una mierda…!mmm!

solo kon ver a uno me dan muxa ganas de sakarle la xuxa!..!spam!

…NO VALEN NAAA…

wenu…!playa!
nos biramos y komento otra wea despues…!galan!

www:fotolog.com/muerte_silencios
murci_x3@hotmail.com

!chelas! …!superxem!

[CENTER]

mmm…Ok![/CENTER]

Wxaaahh
jakajkaja see es erdaaaa
lo nazis valen, miierda, kallamapa, ytoa al weaa
el anarkiismo la lleaaaaaa

seeee

iia wen aonda emm bkm po
sh**AlBoOo