NeCeSiTo CoNtAcTaR nInIoS dEl CoLeGiO "CrIsto ReDEnToR"

pOrFa akA nInIoZz DeL cOlEgIo
cRiStO rEdEnToR
dE lOs AlAmOz
VIII rEgIoN
pLiZz aKa NiNioZ dEJeN zUz mSn
xD

o agReGenM
lah.kaatiitaa.x@hotmail.com

aaaaaaaayyyyy cheve teeeee amo!zippyah!