Oigan xD

quien va a rammstein?!sucks!

Respuesta: oigan xD

yo, no T_T

Respuesta: oigan xD

La wea Fome…!wuu!

no tengo $35.000 o sino iria u.u

puta la wea :frowning:

no tengo $35.000 o sino iria u.u

puta la wea :frowning: