Olaaaaaaaaaaah :)

aki io kazho qe me pueden tratar mejor (kreo)
ia pa qe aulemo no ze po zi kieren agregen by.__pendeh@hotmail.com

ooooooooooola

[B][COLOR=“DarkSlateBlue”]ni kagando!!!
primero muerta
!!!

pendeh !boo!

no tienes vida :([/COLOR][/B]

88.

no teni ni pasto en la cncha y veni a wea xD

xDDD

xD ola :confused:

maraka

xDDDD

oaaaaaaaaaaaaaaaa cumu estas!lerolero!