Rezpetoh & toleranziia

[FONT=“Comic Sans MS”][COLOR=“Magenta”]kreo k en ete wrande mundoh ai ezpaziio pa toaz laz rarezaz eztiiloz penzamiientoz (menoz fazhoz)razaz etc…
naie ez kiien pa dezir k ez lo abzolutamente korrekto nii juzwar caa uno ez dueño de azer loh k le venwa en wana!chelas!
miientraz noh leh awa daño a loz demaz ta bn pop!!!winner!

de loh ai k preokuparze ez de tener alwo por loh k luzhar!superxem! zer mejor kambiiar ete mundoh yenoh de deziwualdadez…no importah zii eriizz¬¬ pokemon hiphopero punkii metalero emo hxc skin oi al fiin ii al kao tooz zomoz iwualez!amigos!

coo diize voltier mi liberatd empieza donde no awreda lah de loz otroz!!!

oOo ia me inzpiire oOo[/COLOR][/FONT]

ezza.miitzhu@hotmail.com

ya y?? xD

Libertad y wuea!

!skull!

Aaaaaaaaaaaaaaaaaa?
sai que no te entendi nada :S

si escribierai mejor te entenderia altiro :slight_smile:

Si! eso…

ea xd

Wear kuando podai Y Respetar kuando Se bede?

“kreo k en ete wrande mundoh ai ezpaziio pa toaz laz rarezaz eztiiloz penzamiientoz (menoz fazhoz)”

xD
jaja y la tolerancia?